Secret Magic Control Agency

7.2/10 by 127 users 2021-03-18 104 min Animation, Comedy, Fantasy Watch Trailer

overview : The Secret Magic Control Agency sends its two best agents, Hansel and Gretel, to fight against the witch of the Gingerbread House..
Stars : Valery Smekalov, Irina Obrezkova, Alexey Makretsky, Regina Shchukina, Kseniya Brzhezovskaya, Yuliya Zorkina

Similar Movies